WELKOM OP DE SITE VAN DE ZOMERschool OOSTERHOUT!

24e ZOMERschool Oosterhout

ATTENTIE: in verband met de kermis, kunnen wij woensdag 17 augustus voor onze dagtocht naar Namen NIET vertrekken vanaf het parkeerterrein Slotjesveld! Onze touringcar vertrekt NU vanaf het activiteitencentrum De Slotjes. Ook daar is voldoende parkeergelegenheid.

Heeft u de lezing van Bert Oudenhoven bijgewoond en wilt u een samenvatting van de lezing via de mail ontvangen, dan verzoeken wij u dat aan ons te laten weten via ons mailadres: zomerschool@surplus.nl. De samenvatting komt dan zo snel mogelijk naar u toe.

SURPLUS heeft ondertussen alle incasso’s uit laten voeren. Toch zou het kunnen voorkomen, dat uw betaling nog niet is gerealiseerd. Mocht dat zo zijn, wilt u dan contact met ons opnemen, zodat wij e.e.a. alsnog in orde kunnen maken. Onze dank hiervoor.

Beste ZOMERschool gasten,

Fijn dat u een kijkje neemt op de website van de ZOMERschool! In 2022 nemen wij u, na 2 jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, weer graag mee in de wondere wereld, die ZOMERschool heet. Met het bekijken van de activiteiten laat u zich inspireren en informeren over al de activiteiten, die de ZOMERschool komende zomer organiseert. Er zal beslist een activiteit tussen zitten, waaraan  u  wilt deelnemen. 

Juist omdat in de zomerperiode bijna alle activiteiten voor senioren stil liggen, speelt de ZOMERschool hierop in door het aanbieden van een groot aantal leuke, leerzame maar vooral ook gezellige activiteiten. Zo komt u de zomer op een prettige en aangename manier door! 

Het team van de ZOMERschool, dat het programma met veel plezier heeft samengesteld, wordt hierbij ondersteund door SURPLUS. Dankzij hen en onze adverteerders kunnen wij de kosten van deelname laag houden, hoewel wij helaas wel met soms forse prijsstijgingen werden geconfronteerd.

Hoewel de periode van inschrijven ondertussen is verstreken, wil dat nog niet zeggen, dat u niet meer deel kunt nemen aan één of meerdere activiteiten. Wanneer u naar het kopje activiteiten gaat, ziet u alle aangeboden uitstapjes staan. Door op de betreffende activiteit te klikken krijgt u niet alleen alle informatie te zien maar ook of de activiteit door gaat en of u zich hiervoor nog kunt aanmelden. Aanmelden gaat via de mail. Zie hiervoor het kopje inschrijven. 

Helaas kan het gebeuren, dat u door onverwachte omstandigheden verhinderd bent om aan de door u opgegeven activiteit deel te nemen. Wij stellen het op prijs, indien u ons dat zo snel mogelijk laat weten. Dit kan via de mail (adres zie onder contact) of via de receptie van Surplus op telefoonnummer: 0162-748600. Gedurende de zomerschoolweken ( vanaf maandag 25 juli tot en met donderdag 25 augustus 2022 ) is het team van maandag t/m vrijdag tussen 10 en 11 uur op dit nummer bereikbaar. Indien u dat wilt, mag u uw plaats ook overdragen aan iemand anders, maar laat het ons wel weten, zodat niemand op u staat te wachten. Afwezigheid tijdens activiteiten verplicht ons niet tot terugbetaling van inschrijfgelden! Zie hiervoor het inschrijfformulier. 

Weet u dat u al de activiteiten en informatie ook terug kunt vinden in ons programmaboekje? Dit boekje kunt u o.a. bij Surplus ophalen. 

Het team van de ZOMERschool wenst u alvast veel plezier en wij heten u straks  

VAN HARTE WELKOM! 

het team van de ZOMERschool met v.l.n.r. Roel Verkaaik, Riet van Vliet, Dorothé Cantineau, Sylvia Bos, Johan van Houwelingen, Netty Ooms, Ton Lansbergen en Henk van der Leest.